Banner header

Lịch khai giảng

Khóa học
Ngày khai giảng
Chuẩn đầu vào
Chuẩn đầu ra
Số lượng
Thời lượng
- Khóa học -
Giao tiếp BEGINNER
Ngày khai giảng: Thường xuyên
Chuẩn đầu vào: Giao tiếp yếu
Chuẩn đầu ra: Chuẩn hóa phát âm - Giao tiếp căn bản
Số lượng: 2 – 3 buổi / tuần
Thời lượng: 4 – 5 tháng
- Khóa học -
Giao tiếp FOUNDATION
Ngày khai giảng: Thường xuyên
Chuẩn đầu vào: Giao tiếp căn bản
Chuẩn đầu ra: Giao tiếp trung cấp
Số lượng: 2 – 3 buổi / tuần
Thời lượng: 4 – 5 tháng
- Khóa học -
Giao tiếp INTERMEDIATE
Ngày khai giảng: Thường xuyên
Chuẩn đầu vào: Giao tiếp khá
Chuẩn đầu ra: Thành thạo giao tiếp 12 chủ đề
Số lượng: 2 – 3 buổi / tuần
Thời lượng: 4 – 5 tháng
- Khóa học -
Giao tiếp ADVANCE
Ngày khai giảng: Thường xuyên
Chuẩn đầu vào: Giao tiếp khá
Chuẩn đầu ra: Thành thạo giao tiếp công sở
Số lượng: 2 – 3 buổi / tuần
Thời lượng: 4 – 5 tháng
Đăng ký nhanh

Thông tin học viên

zalo-img.png
Đăng ký tư vấn

Thông tin học viên

"Mục tiêu của bạn?"